Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology
Eliška Zapomělová

Mgr. Eliška Zapomělová, Ph.D.

Osobní údaje
Datum narození: 15.února 1980
Místo narození: Jihlava
Kontakty:
• Telefon: +420 604 550 937
• E-mail: [email protected]
• Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, laboratoř č. 032, tel. 38 777 5886


Vzdělání
2004-2008 - Jihočeská univerzita, Biologická fakulta: doktorské studium, obor Hydrobiologie, disertační práce Anabaena – Phenotypic and genotypic diversity of planktonic strains in fishponds and reservoirs of the Czech Republic; školitelka RNDr. Jaroslava Komárková, CSc., konzultantka RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

2001-2004 - Jihočeská univerzita, Biologická fakulta: magisterské studium, obor Ekologie, diplomová práce Morfologická variabilita a růst vybraných kmenů sinic rodů Anabaena a Aphanizomenon v závislosti na podmínkách prostředí; školitelka RNDr. Jaroslava Komárková, CSc.

1998-2001 - Jihočeská univerzita, Biologická fakulta: magisterské studium, obor Biologie, bakalářská práce Porovnání fytoplanktonu řeky Malše a nádrže Římov na základě pokusů s mezokosmy; školitelka RNDr. Jaroslava Komárková, CSc.

1994-1998 – Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava: maturitní zkouška z českého jazyka, angličtiny, biologie a chemie


Zaměstnání
říjen 2000 až říjen 2003 – Biologická fakulta Jihočeské univerzity; udržování sbírky sinic
duben 2004 až duben 2006 – Povodí Vltavy, Hydrobiologická laboratoř hydrobiolog
2006-2008 – Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav; doktorand
Od 2008 – samostatný vědecký pracovník


Granty
2010-2012 – Grant GA ČR P504/10/1501 (Taxonomická revize rodů Anabaena a Aphanizomenon (sinice) založená na komplexním fenotypovém a molekulárním přístupu; řešitelka E. Zapomělová)

2009-2013 – Grant GA ČR GA206/09/0309 (Kompetiční mechanismy u sinic ovlivňující druhové složení fytoplanktonu; řešitelka RNDr. K. Řeháková, Ph.D.).

2007-2009 – Grant GAAV KJB 600960703 (Využití kombinace morfologického, ekologického a molekulárně-biologického přístupu v klasifikaci planktonních sinic rodu Anabaena; řešitelka E. Zapomělová).

2006-2008 - Grant GA ČR 320/3013 (Kompetiční vztahy mezi dominantními druhy fytoplanktonu údolních nádrží; řešitelka RNDr. K. Řeháková, Ph.D.).

2005 – Grant FRVŠ 3491/2005 (Morfologická variabilita vybraných spirálních kmenů sinic rodu Anabaena v závislosti na podmínkách prostředí; řešitelka E. Zapomělová).

2003-2005 – Grant GA ČR č. 206/03/P024 (Polyphasic approach to the chosen genera from the family Nostocales; řešitelka RNDr. K Kaštovská, Ph.D.).

2002 – Mattoni Award, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita (Ecology and diversity of morphotypes in cyanobacterial genera Anabaena and Aphanizomenon in Central Europe; řešitelka E. Zapomělová).

1999-2003 – EU – č. MIDI-CHIP EVK2-CT-1999-0026 MIDI-CHIP (Design and testing of DNA microarrays to measure and monitoring microbial diversity, using cyanobacteria in freshwater as model system - Environment and Sustainable Development; spoluřešitelé Prof. RNDr. J. Komárek, Dr.Sc. a RNDr. J. Komárková, C.Sc.).


Mezinárodní spolupráce
2005 – CNR, Itálie, Ústav ekosystémových studií – sekce Florencie (Dr. Stefano Ventura) – ARDRA planktonních sinic rodu Anabaena (tři týdny).

2001 – Univerzita v Helsinkách, Finsko; Oddělení aplikované chemie a mikrobiologie - Divize mikrobiologie (Dr. Kaarina Sivonen) – izolace DNA a metody sekvenování nostokálních planktonních sinic (dva týdny).

Publications
Zapomělová, E., Řeháková, K., Jezberová, J., Komárková, J. (2010): Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639: 99–113.

Komárková, J., Jezberová, J., Komárek, O., Zapomělová, E. (2010): Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships. Hydrobiologia 639: 69-83.

Zapomělová, E., Jezberová, J., Hrouzek, P., Hisem, D., Řeháková, K., Komárková, J. (2009): Polyphasic characterization of three strains of Anabaena reniformis and Aphanizomenon aphanizomenoides (cyanobacteria) and their re-classification to Sphaerospermum gen. nov. (incl. Anabaena kisseleviana). Journal of Phycology 45: 1363–1373.

Cao, X.Y., Song, C.L., Zhou, Y.Y., Strojsova, A., Znachor, P., Zapomelova, E., Vrba, J. (2009): Extracellular phosphatases produced by phytoplankton and other sources in shallow eutrophic lakes (Wuhan, China): taxon-specific versus bulk activity. Limnology 10 (2): 95-104.

Prášil, O., Bína, D., Medová, H., Řeháková, K., Zapomělová, E., Veselá, J., Oren, A. (2009): Emission spectroscopy and kinetic fluorometry studies of phototrophic microbial communities along a salinity gradient in solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Aquatic Microbial Ecology 56: 285-296.

Řeháková, K., Zapomělová, E., Prášil, O., Veselá, J., Medová, H., Oren, A. (2009): Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636: 77–88.

Sørensen, K., Rehakova, K., Zapomelova, E., Oren, A. (2009): Distribution of benthic phototrophs, sulfate reducers, and methanogens in two adjacent saltern evaporation ponds in Eilat, Israel. Aquatic Microbial Ecology 56: 275-284.

Zapomělová, E., Hisem, D., Řeháková, K., Hrouzek, P., Jezberová, J., Komárková, J., Korelusová, J., Znachor, P. (2008): Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis / A. crassa complex (cyanobacteria). Journal of Plankton Research 30 (11): 1257–1270.

Zapomělová, E., Hrouzek, P., Řeháková, K., Šabacká, M., Stibal, M., Caisová, L., Komárková, J., Lukešová, A. (2008): Morphological variability in selected heterocystous cyanobacterial strains as a response to varied temperature, light intensity and medium composition. Folia Microbiologica 53 (4): 333-341.

Ekrtová, E., Ekrt, L., Košnar, J., Zapomělová, E., Čejková, A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice [Pilularia globulifera rediscovered for the Czech Republic]. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 193-208 (in Czech with English summary).

Komárek, J., Zapomělová, E. (2008): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. Fottea Olomouc 8 (1): 1-14.

Znachor, P., Zapomělová, E., Řeháková, K., Nedoma, J., Šimek, K. (2008): The effect of extreme rainfall on summer succession and vertical distribution of phytoplankton in a lacustrine part of a eutrophic reservoir. Aquatic Sciences 70: 77-86.

Zapomělová, E., Řeháková, K., Znachor, P. & Komárková, J. (2007): Morphological diversity of coiled planktonic types of the genus Anabaena (cyanobacteria) in natural populations – taxonomic consequences. Cryptogamie/Algologie 28: 353-371.

Komárek, J., Zapomělová, E. (2007): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena (= subg. Dolichospermum) – 1. part: coiled types. Fottea Olomouc 7 (1): 1-31.

Zapomělová, E. (2006): Current taxonomic issues with planktonic representatives of the genus Anabaena (Cyanobacteria) with special reference to their morphological features; literary review. Czech Phycology 6: 33-47.

Zapomělová, E. (2006): Ekologie planktonních sinic rodu Anabaena – literární přehled [Ecology of planctonic representatives of the genus Anabaena – literary review]. In: Maršálek, B., Feldmannová M. & Maršálková E. (eds): Sborník konference, Brno, 13-21 (in Czech).

Kaštovská,K., Znachor,P., Rychtecký, P., Zapomělová, E. (2006): Comparison of suitability of two experimental mesocosmos for phytoplankton in situ experiments. The 5th International Conference on Reservoir Limnology and water quality. August 27-31 2006, Brno, Czechia, 180-183.

Znachor, P., Jurczak, T., Komárková, J., Jezberová, J., Mankiewicz, J., Kaštovská, K., Zapomělová, E. (2006): Summer changes of cyanobacterial bloom composition and microcystin concentration in eutrophic Czech reservoirs. – Environmental Toxicology 21: 236 - 243.

Boutte, C., Komárková, J., Grubisić, S., Znachor, P., Bataille, A., Zapomělová, E., Gullukaya, A., Jezberová, J., Wilmotte, A. (2005): A polyphasic approach to assess the cyanobacterial diversity of summer samples from Czech water bodies. – in Hoffmann,L., Komárek, J. & Lhotský, O. (Eds): Cyanobacteria/Cyanophyta - 16. Symposium Internat. Assoc. for Cyanophyte Research (IAC), Luxemburg, 2004 / Proceedings Morphology, Taxonomy, Ecology (Papers on Cyanobacterial Research, No. 6) p. 177-195.

Cao, X., Štrojsová, A., Znachor, P., Zapomělová, E., LIU, G., Vrba, J., Zhou, Y. (2005): Detection of extracellular phosphatases in natural spring phytoplankton of a shallow eutrophic lake (Donghu, China), Eur. J. Phycol. 40(3): 251-258.

Šejnohová, L., Komárek, J., Zapomělová, E., Pumann, P., Maršálek, B., Babica, P. (2005): Interaktivní klíč k určování vodních květů [Interactive key for identification of water blooms]. – Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD (in Czech).

Zapomělová, E. (2004): Vodní květy sinic [Cyanobacterial water blooms]. Rančířovský občasník, ročník 1 (srpen 2004): 1-3 (in Czech).

Komárková, J., Zapomělová, E. (2002): Cultivation of planktonic cyanobacteria, a tool for definition of taxonomic morphotypes. – In: Libro de Resúmenes y Programma Científico. - Madrid, CEDEX Sección de Edición 2002. - S. 319. [Congresso de la Asociación Espanola de Limnología /11./ y Congreso Ibérico de Limnología /3./. Madrid (ES), 02.06.17-02.06.21 (WRD)]

Konference
Zapomělová, E., Jezberová, J., Hrouzek, P., Hisem, D., Řeháková, K., Komárková, J.: Reklasifikace sinic Anabaena reniformis, A. kisseleviana a Aphanizomenon aphanizomenoides do nového rodu Sphaerospermum. 48. pracovní konference České algologické společnosti, Rožmberk n. Vlt., Česká republika, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Jezberová, J., Řeháková, K., Hrouzek, P., Soldati, E., Hisem, D., Znachor, P., Komárková, J., Ventura, S. (2008): Phenotypic and genotypic diversity of planctonic Anabaena-like cyanobacteria in the Czech Republic. Cyano 2008, 7th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria, České Budějovice, Czech Republic, poster.

Bernardová, K., Fewer, D., Zapomělová, E., Sivonen, K., Bláha, L. (2008): Evidence for the microcystin-producing Anabaena in cyanobacterial blooms in Czech reservoirs. Cyano 2008, 7th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria, České Budějovice, Czech Republic, poster.

Zapomělová, E., Jezberová, J., Řeháková, K., Hrouzek, P., Soldati, E., Hisem, D., Znachor, P., Komárková, J., Ventura, S. (2008): Anabaena – polyphasic evaluation of planctonic strains from the Czech Republic, incl. Sphaerospermum gen. nov. The 15th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), Ramot, Izrael, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Řeháková, K., Jezberová, J., Komárková, J. (2008): Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. The 15th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), Ramot, Izrael, poster.

Řeháková, K., Zapomělová, E.,  Kohelová, H. (2008): Ecological demands of dominant species from water blooms in the Czech water bodies. 15th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology, November 23-29 2008, Ramot, Izrael, poster.

Zapomělová, E., Komárková, J., Řeháková, K, Jezberová, J. (2007): Morphological variability of selected Anabaena strains with coiled trichomes in relation to varied light, temperature and N, P concentration. The 17th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research (IAC), Mérida, Mexico. 47th workshop of CAS, Czech Republic, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Komárková, J., Řeháková, K, Jezberová, J. (2007): Morphological variability of selected Anabaena strains with coiled trichomes in relation to varied light, temperature and N, P concentration. The 17th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research (IAC), Mérida, Mexico, ústní prezentace.

Řeháková, K., Zapomělová, E., Znachor, P. (2007): Ecology of dominant species in cyanobacterial blooms in the Czech Republic. The 17th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research (IAC), Mérida, Mexico, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Komárková J., Řeháková, K., Znachor, P., Jezberová, J. (2006): Složení vodních květů v jihočeských rybnících v letech 2004-2006 s přihlédnutím k výskytu nepůvodních a vzácnějších druhů. 46. pracovní konference České algologické společnosti, Rožmberk n. Vlt., Česká republika, ústní prezentace.

Zapomělová, E. (2006): Ekologie planktonních sinic rodu Anabaena. Konference Cyanobakterie 2006, Brno, Česká republika, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Kaštovská, K., Znachor, P., Komárková, J. (2005): Morphological variability of coiled representatives of the genus Anabaena in natural populations. The 14th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), Sapanca, Turecko, poster.

Zapomělová, E., Kaštovská, K., Znachor, P., Komárková J. (2005): Morfologická variabilita spirálních druhů sinic rodu Anabaena v přírodních populacích. 45. pracovní konference České algologické společnosti, Rožmberk n. Vlt., Česká republika, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Kaštovská, K., Hrouzek, P., Šabacká, M., Stibal, M., Caisová, L. (2005): Morphological variability in the family Nostocales. The 15th Hungarian Algological Meeting, Balatonfüred, Maďarsko, poster.

Zapomělová, E., Komárková, J., Kaštovská, K., Znachor, P. (2005): Stability of trichome coiling in selected strains of the genus Anabaena during tje cultivation. The 15th Hungarian Algological Meeting, Balatonfüred, Maďarsko, poster.

Cao X., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Liu G., Vrba J. & Zhou Y. (2005): Can extracellular phosphatase of phytoplankton play as a bio-indicator of phosphorus deficiency in eutrophic shallow lakes? The 10th International Conference on Applied Phycology. Kunming, China, ústní prezentace.

Zapomělová, E., Kaštovská, K., Hrouzek, P., Šabacká, M., Stibal, M. & Caisová, L. (2004): Morphological variability of eight cyanobacterial strains as a response to varied temperature, light intensity and media. The 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research (IAC), Luxembourg, Lucembursko, poster.

Cao X., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Liu G., Vrba J. & Zhou Y. (2004): Detection of extracellular phosphatases in natural phytoplankton of a shallow eutrophic lake (Donghu, China). The 12th International Symposium on River and Lake Environments. Wuhan, China, ústní prezentace.

Znachor P., Jurczak T., Komárková, J., Mankiewicz J., Lodeová J., Zapomělová E. & Kaštovská K. (2004): Cyanobacterial bloom species composition and microcystin concentrations in Czech reservoirs. The 6th ICTC, Bergen, June 21–27, 2004, poster.

Zapomělová, E. (2003): Changes in morphology of several strains of planktonic cyanobacteria Anabaena and Aphanizomenon under different environmental conditions. The 7th MIDI-CHIP Workshop, Brusel, Belgie, poster.

Zapomělová, E. (2002): Morphological variability of selected cyanobacterial strains in crossed gradients of temperature and light. The 6th MIDI-CHIP Workshop, Varenna, Itálie, ústní prezentace.

Komárková, J. , Znachor, P., Zapomělová, E. & Kubečková, K. (2002): Water-bloom forming cyanobacteria in the reservoirs of Czech republic – three summer expeditions. The 6th MIDI-CHIP Workshop, Varenna, Itálie, ústní prezentace.

Zapomělová E., Komárková J. (2002) Stability of morphological features in Anabaena planctonica strain NECH2000 Anabaena cf. planctonica (A. viguieri Denis et Frémy 1923). The 5th MIDI-CHIP Workshop, Helsinki, Finland, ústní prezentace.

Lodeová, J. & Zapomělová, E. (2001): Isolation and culturing of water blooms forming cyanobacteria. The 4th MIDI-CHIP Workshop, České Budějovice, Česká republika, ústní prezentace.

Komárková, J., Volf, A. & Zapomělová, E. (2001): Vital vs. hardly cultivated cyanobacteria from the summer water-bloom expedition. The 3rd MIDI-CHIP Workshop, Bertinoro, Itálie, ústní prezentace.


Další aktivity
Červen 2009 – Determinační kurz pro limnology a hydrobiology (Česká algologická společnost) – přednáška: Anabaena + Aphanizomenon – planktonní morfotypy (druhy), jejich výskyt v České republice, určování a taxonomické novinky. Dolní Věstonice, Česká republika.

June 2008 – Determinační kurz pro limnology a hydrobiology (Česká algologická společnost) – přednáška: Morfotypy planktonních sinic rodů Anabaena a Aphanizomneon a jejich určování, Chlum u Třeboně, Czech Republic.

Říjen 2006 - determinační praktikum zaměřené na sinice vodních květů, PřF UK, Praha.

Červen 2005 - Determinační kurz pro limnology a hydrobiology (Česká algologická společnost) – přednáška: Morfologická variabilita planktonních sinic rodů Anabaena a Aphanizomenon v přírodě, Roztoky u Křivoklátu, ČR.

Školní rok 2001/02 – činnost v přípravné komisi Biologické olympiády (MŠMT ČR) pro studenty středních škol.


Záliby
Pes, hudba, beletrie, ruční práce, fotografování, vandrování, cyklistika.---
© 2022 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology