Biologické centrum Akademie věd, Hydrobiologický ústav FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Pohledy
Směs různě tvarovaných zelených řas Coelastrum, Pedistrum a Scenedesmus,
nádrž Znojmo, červenec 2004, zvětšení 400 x.


Křemíkaté schránky rozsivek rodu Cymbella sedící na výrazných slizových stopkách,
které slouží k upevnění buněk k podkladu, rybník Dehtář, červenec 2005, zvětšení 400 x.


Zakroucená vlákna sinice Anabaena flos-aquae,
která byla součástí vodního květu v nádrži Skalka u Chebu,
červenec 2004, zvětšení 300 x.


Naše nejběžnější krásivka Staurastrum planctonicum,
která často vytváří početné populace v našich nádržích.
Hracholusky u Plzně, srpen 2004, zvětšení 400 x.


Rovná vlákna sinice Anabaena planctonica,
které vytvářela početné populace v rybníku Hejtman u Chlumu u Třeboně,
srpen 2004, zvětšení 400 x.


Neobvyklý pohled na běžnou planktonní rozsivku Fragilaria crotonensis.
Tato řasa většinou vytváří rovné kolonie, na obrázku jsou však stočené do spirály,
nádrž Lipno, srpen 2004, zvětšení 400 x.


Kolonie u nás poměrně vzácné sinice Gloeotrichia echinulata,
nádrž Lipno, červenec 1997, zvětšení 300 x.


Kolonie zelené řasy Oocystis lacustris, jejíž buňky jsou obklopeny výrazným slizovým obalem,
nádrž Husinec, červenec 2004, zvětšení 400 x


Krátká vlákna planktonní sinice Anabaena circinalis,
nádrž Lipno, červenec 2003, zvětšení 400 x.Kolonie sinice Microcystis wesenbergii obklopená výrazným slizovým obalem,
nádrž Skalka u Chebu, červenec 2004, zvětšení 400 x.


---
© 2020 FytoPlankton.cz - Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Biologické centrum Akademie věd ČR, Hydrobiologický ústav