SBÍRKA SINIC ----------------

Vítejte

Internetová stránka sbírky planktonních sinic Laboratoře ekologie fytoplanktonu je v současné době ve výstavbě. Připravujeme zde přehled všech kmenů sinic dostupných v naší sbírce spolu s ilustračními fotografiemi a základními informacemi.Historie

Sbírka planktonních sinic byla založena během roku 2000 v rámci a pro účely Projektu EU č. EVK2-1999-00213 MIDI-CHIP. Od té doby do současnosti byla v návaznosti na různé projekty (GAČR 206/03/P034, GA AVČR IAA 600 5308, FRVŠ 3491/2005, 64/2004 GAJU) rozšiřována, a to zejména o kmeny pikosinic a kmeny planktonních sinic rodu Anabaena se spiralizovanými vlákny.

Poslání sbírky

Sbírka sinic Laboratoře ekologie fytoplanktonu HBÚ AV ČR slouží jako zdroj kmenů pro výzkumnou činnost ústavu (viz oddíly Projekty a O nás na internetové stránce laboratoře), zdroj pokusného materiálu pro diplomové práce studentů Biologické fakulty Jihočeské univerzity a jako zdroj demonstračního materiálu pro praktika a kurzy BF JU.

Zveřejnění informací o sbírce sinic na internetu by mohlo přinést další možnosti spolupráce s externími subjekty.


:-) ----------------
© 2023 Sbírka sinic
Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky