SBÍRKA SINIC ----------------

Poděkování

Tvorba internetových stránek sbírky sinic a s ní související elektronické webové databáze sinicových kmenů (pro interní účely HBÚ AV ČR a Biologické fakulty JU) byla podpořena granty GA ČR 206/03/P034 a FRVŠ 3491/2005.


:-) ----------------
© 2022 Sbírka sinic
Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky