SBÍRKA SINIC ----------------

Kmeny sinic

Všechny kmeny sinic ve sbírce patří k planktonním zástupcům.

Jednak jsou to sinice tvořící vodní květy v našich přehradách a rybnících (rody Anabaena, Anabaenopsis, Aphanizomenon, Chroococcus, Microcystis a Planktothrix) ...... a jednak skupina tzv. pikosinic (velikost buněk 0,6 až 2 mm; rody Aphanocapsa, Aphanothece, Cyanobium, Cyanodictyon, Synechococcus a Synechocystis).

:-) ----------------
© 2022 Sbírka sinic
Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky