SBÍRKA SINIC ----------------

Izolace a kultivace

Všechny kmeny ve sbírce jsou klonální, tzn. že byly vypěstovány z jednoho vlákna, kolonie či buňky izolované z přírodního planktonu. K izolaci sinic byly použity skleněné kapiláry, jimiž byly jednotlivé kolonie či vlákna vybírány a promývány v kapkách čistého kultivačního média. Poté byly přeneseny do jamek mikrotitračních destiček, ve kterých bylo napěstováno větší množství biomasy. Pikosinice byly izolovány ředící technikou.
Kultivační místnost je sterilní klimatizovaná (22°C) místnost se světelným režimem 16L:8D (16 hodin osvětlení, 8 hodin tma).

Velká většina sinicových kultur v naší sbírce je udržována v kapalných médiích (BG11 a WC – recepty viz zde) v Erlenmeyerových baňkách.Pro urychlení růstu někdy využíváme kultivaci kmenů na orbitálních třepačkách (Labotron, Unimax 1010), většinu kmenů však kultivujeme v klidu. Kmeny sinic ve sbírce nejsou zcela axenické, množství baktérií v kulturách se však snažíme redukovat sterilní manipulací s kmeny ve flow-boxu (Steril GE).:-) ----------------
© 2022 Sbírka sinic
Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky